Home


For such a time as this.

We hebben het recht om infrormatie te ontvangen en te delen.

Het opzet van dit platform is tweedelig.

Ten eerste is het de bedoeling om onze basisrechten aan te kaarten zodat we samen geïnformeerd en bewust onze rechten kunnen beschermen en verdedigen. Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de Europese grondrechten voor verschillende rubrieken. De volledige tekst, alsook de Belgische en Nederlandse grondwet, vind u terug onder Onze Rechten.

Ten tweede is het belangrijk dat we op de hoogte blijven van bijeenkomsten / betogingen / lezingen waar we verder informatie kunnen vergaren en elkaar kunnen ondersteunen. Het is niet gemakkelijk om via sociale media alles bij te houden. We proberen via de Kalender een overzicht aan te bieden.

Dit platform bouwen we samen op. Contacteer ons!